Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2016.05.20.

Hatályos adatvédelmi tájékoztató letöltése

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza: www.babyzoo.hu.

Az adatkezelés nyilvántartási számai

Nyilvántartási szám – hírlevél feliratkozók gyűjtése: NAIH-97460/2016.

Preambulum

A Letícia Herba Kft. (1112 Budapest, Keserűfű utca 8., Cg. 01-09-733435 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága), mint a www.babyzoo.hu domainen elérhető, „Babyzoo” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) üzemeltetője kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (”Hatóság”) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Letícia Herba Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Infotv.”) 3. § 9. pontja értelmében vett adatkezelőnek (”Adatkezelő”) minősül.

Igénybe vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki az információs társadalommal összefüggően a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre, terméket vásárol, a Weboldalon szolgáltatást vesz igénybe illetve megrendelést ad le (”Igénybe Vevő”).

A Letícia Herba Kft. ezúton tájékoztatja Igénybe Vevőit, Weboldalának látogatóit az általa a Weboldallal összefüggésben kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

1. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Az Adatkezelő adatai: Letícia Herba Kft. (1112 Budapest, Keserűfű utca 8., Cg. 01-09-733435 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

2. A kezelt adatok

Az Igénybe Vevő által megadott személyes adatok közül a Letícia Herba Kft. csak azokat az információkat használja fel, amelyek az Igénybe Vevő azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a Weboldal fejlesztéséről, szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a Letícia Herba Kft. hivatalos értesítéseiről. A Weboldal használatához, a böngészéshez nem szükséges megadni adatokat, ám a vásárláshoz legalább név, e-mail cím, szállítási cím és telefonszám szükséges.

3. Az adatkezelés célja

Az Igénybe Vevőről a Letícia Herba Kft. által nyilvántartott adatok, a Letícia Herba Kft. által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak az Igénybe Vevő és a Letícia Herba Kft. között felmerülő kérdések, viták megoldására. Az adatkezelés célja látogatói statisztikák készítése saját, belső célra, hírlevél küldése, illetve az Igénybe Vevőkkel való kapcsolattartás. Továbbá, az adatkezelés célja az Igénybe Vevő által megrendelt kiszállítás pontos elvégzése is.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Igénybe Vevő önkéntes hozzájárulása, melyet e-mail címének megadásával, vagy a regisztráció alkalmával ad meg Letícia Herba Kft. számára.

5. Az adatkezelés időtartama

Az Igénybe Vevő által megadott adatokat Letícia Herba Kft. addig őrzi, amíg azok törlését Igénybe Vevő nem kéri. A látogatottsági statisztikákat Letícia Herba Kft. 1 (egy) év után csupán aggregát formában tárolja.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre

Az adatokhoz Letícia Herba Kft. minden munkatársa hozzáférhet az Igénybe Vevőkkel történő kapcsolattartás érdekében. Az Igénybe Vevő valamely termék házhoz szállítását vagy az un. Pick Pack Pontokon történő elhelyezését kéri, úgy a szállítást végző cég, GLS Hungary Kft. is hozzájut a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokhoz.

7. Az Igénybe Vevő jogai, adatok törlése, zárolása, helyesbítése

Igénybe Vevő bármikor jogosult az adatainak helyesbítését kérni, vagy saját felhasználói felületén módosítani azokat. Amennyiben ehhez segítséget kér, a Letícia Herba Kft. ügyfélszolgálatán keresztül nyújt ehhez segítséget. Igénybe Vevő bármikor kérheti adatai törlését, vagy zárolását. A Letícia Herba Kft. az Ügyfélszolgálatára beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Igénybe Vevőt értesíti.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Letícia Herba Kft. arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Igénybe vevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, NAIH levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

9. Vonatkozó jogszabályok

Az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket, valamint a jogérvényesítés pontos módját, a Hatóság eljárását a következő törvények tartalmazzák:

– a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

10. Anonim látogató-azonosítók (cookie, süti)

Az Európai Uniós törvények értelmében a Letícia Herba Kft. felhívja a Weboldal látogatóinak figyelmét arra, hogy a Weboldal ún. “cookie”-kat, “sütiket” használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhassunk az igénybe vétel során.

Az névtelen látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profil-információk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas.

A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van tiltva.

A sütit a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

11. Kikötés

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.